U vind hier een zeer breed website onderdeel, van juridische bescherming, het uitvoeren van een wettelijk verplicht vleermuisonderzoek, tot hulp bij bouwplannen en bomenkap. Soms zijn hiervoor mitigerende of compenserende maatregelen nodig, deze worden ook kort beschreven.

U loopt in het bos en opeens ziet u een vleermuis liggen. Of er ligt een vleermuis in de plantenbak op het terras. Of wat hangt er nu achter het gordijn? Een vleermuis! Dat kan allemaal gebeuren, maar het is niets om over in paniek te raken. Misschien is het dier gewond of erg verzwakt en heeft het hulp nodig.
Mocht de aanwezigheid van de vleermuis of vleermuizen overlast geven, of er gevaar van verstoring van de vleermuizen bestaan, neem dan contact op met een deskundige of een opvangcentrum. Deze kan u advies geven over wat u wel en niet kunt doen.

In Nederland zijn tot nu toe 21 verschillende vleermuissoorten aangetroffen. Daarvan komen er 7 soorten algemeen of redelijk algemeen voor. 9 soorten worden als vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam beschouwd en 3 andere soorten zijn de afgelopen 50 jaar geheel uit Nederland verdwenen. 2 soorten zijn als dwaalgast slechts 1 keer in Nederland waargenomen.

Hoe ze leven vleermuizen eigenlijk? Vleermuizen kunnen in het donker zien, hun verblijfplaatsen bevinden zich in bomen en gebouwen, de meeste europese soorten eten insecten, maar hoe overleven ze de winter? De meeste informatie heeft betrekking op de vleermuizen die in Nederland voorkomen, maar er wordt ook iets verteld over vleermuizen wereldwijd.

Wil je een spreekbeurt houden, dan ben je hier aan het goede adres! Of wil je een mooi kunstwerk maken voor boven je bed? Hier op de knutselpagina vind je wat leuke ideeën.

Het verzamelen van informatie over vleermuizen is belangrijk om hen zo goed mogelijk te beschermen. Op dit deel van de site kunt u een melding doorgeven als u vleermuizen heeft waargenomen. U vindt hier ook informatie hoe zelf vleermuizen op te sporen.

Er zijn meerdere verenigingen en werkgroepen die zich bezig houden met vleermuisonderzoek. Zo zijn er landelijk, provinciaal, regionaal, Zoogdiervereniging, veldwerkgroep Zoogdiervereniging, verenigingen voor de Jeugd en overig verenigingen.

Andere natuurverenigingen, zoals Natuurmonumenten, IVN, KNNV en de provinciale Landschappen, organiseren regelmatig activiteiten waarbij vleermuizen worden bestudeerd. Voor een overzicht van zulke activiteiten kunt u het beste de websites of tijdschriften van deze organisaties in de gaten houden.

Internationale informatie over vleermuizen is te vinden bij groepen als Eurobats en Batlife Europe.

In de FAQ (frequently asked questions) een aantal veel gestelde vragen over vleermuizen.

U vind hier een website onderdeel gewijd aan vleermuisgeluiden. Bij dit onderdeel hoort ook een forum, aanmelden is verplicht.

Bedankt voor het gebruiken van Vleermuis.net.