Om populatietrends van vleermuizen te kunnen bepalen, is het nodig om jaarlijks op dezelfde plek en op dezelfde manier een bepaalde steekproef van een populatie te tellen. Vleermuizen die in huizen verblijven zijn erg geschikt voor dergelijk trendonderzoek. We hopen daarom dat veel kolonie eigenaren waarnemingen van ‘hun’ vleermuizen op deze website willen doorgeven. Ziet u ze vliegen? Lees de instructie (voor meervleermuizen, check handleiding onderaan deze webpagina) en tel dan mee! (en geef het door op deze site). Meer informatie over hoe een verblijfplaats van vleermuizen op te sporen kunt u lezen in de handleiding onderaan deze webpagina.

  

Onbekend maakt onbeschermd

Vleermuizen zijn een lastige soortgroep. Het aantal waarnemingen van verblijfplaatsen van algemene vleermuizen, zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger, zijn beperkt. Met elke melding kunnen we een beter beeld krijgen van de verspreiding van vleermuizen in Nederland. Verder weten we niet welke vleermuissoorten in Nederland voor of achteruitgaan. Juist de gebouwbewonende vleermuissoorten worden in de winter, tijdens tellingen van vleermuiswinterverblijven, niet of nauwelijks waargenomen.

 

Klachten over vleermuizen doorgeven

Indien u een acuut probleem heeft, raden we aan zelf contact te zoeken met een van de vrijwillige deskundigen. Voor meer informatie over bescherming van vleermuizen kunt u hier vinden, meer over ziektes bij vleermuizen hier