Nieuws archief

Resultaten meervleermuistellingen 2008

meervleer-2.jpgHet bestuur van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) wil meer aandacht gaan besteden aan één van de meest bijzondere vleermuissoorten die wij in Nederland hebben, de meervleermuis. Ondanks dat nog niet alle telresultaten binnen zijn willen we alvast een voorlopig overzicht geven.

In Nederland zijn momenteel 60 kraamverblijven van meervleermuizen bekend, waarvan ongeveer 35 bewoond. Gezien het beperkte aantal bekende kolonieplaatsen in Nederland zou het mogelijk moeten zijn aan de hand van tellingen een beeld te krijgen van de totale populatie meervleermuizen. In 2001 en 2002 is al eerder een landelijke telavond meervleermuizen georganiseerd.

 

In 2001 zijn op 25 lokaties in totaal 3198 meervleermuizen geteld. Dat jaar zijn ook meerdere verblijfplaatsen waargenomen waar de dieren niet meer aanwezig waren. Deze lokaties zijn niet in dit totaaloverzicht opgenomen. In 2002 zijn op 36 lokaties in totaal 3529 meervleermuizen geteld. Bij 9 locaties bleken de dieren niet meer aanwezig.

 

Nog niet alle telresultaten uit 2008 zijn binnen. In onderstaande tabel geven we alvast een overzicht van de resultaten. De meeste tellingen zijn uitgevoerd op 19/6/2008. Door alle verblijfplaatsen op dezelfde dag te tellen zijn de resultaten goed vergelijkbaar en is zeker dat geen uitwisseling heeft plaats gevonden tussen de groepen.

 

 

Lokatie datum
Gouda 19/06/2008 210
Reeuwijk 19/06/2008 203
Nieuwveen 19/06/2008 97
Stompwijk 19/06/2008 42
Aerlanderveen 19/06/2008 130
Westzaan 19/06/2008 233
Uithoorn 19/06/2008 165
Wevershoof 19/06/2008 83
Gelderse toren 19/06/2008 0

 

Tot nu toe laten de resultaten een lichte negatieve trend zien. We hopen dat de nog niet doorgegeven tellingen ons beeld van de populatie trend van meervleermuizen kan bijschaven.

 

We zijn erin geslaagd om op een groot aantal lokaties meervleermuizen te tellen. Het bestuur van de Vlen wil bij deze iedereen die aan deze tellingen heeft meegedaan hartelijk danken. We hopen dat je volgend jaar weer van de partij kunt zijn.