De Zoogdiervereniging en Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) hebben gezamenlijk een nieuwe versie van de factsheet Vleermuizen en na-isolatie gemaakt. Deze factsheet is te downloaden via de website van de Zoogdiervereniging. In de factsheet staat dat gebouwbewonende soorten zoals de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, tweekleurige vleermuis en meervleermuis voor hun verblijfplaatsen sterk afhankelijk zijn van spouwmuren en daken van gebouwen. Er wordt heel duidelijk vermeld dat vleermuizen beschermd zijn en dat een geplande na-isolatie waarbij niet is uitgesloten dat de wet wordt overtreden niet mag worden uitgevoerd zonder een vorm van ontheffing. Particulieren met na-isolatie plannen wordt aangeraden contact op te nemen met de gemeente om te controleren of er al een Soorten Management Plan is. Ook bedrijven worden ge├»nformeerd over de wettelijke plichten en de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen. De factsheet is hierdoor een handig hulpmiddel voor iedereen met plannen voor na-isolatie. 

Schermafbeelding_2024-01-26_om_11.40.03.jpg