VLEN-Nieuwsbrief 85 is uitgekomen. In deze 35ste jaargang is deze uitgave de derde van dit jaar. 
Download hier de VLEN-Nieuwsbrief als je deze nog niet digitaal had ontvangen.

Voorwoord en agenda voor vleermuisminners
Interview met de Leo Bels prijswinnaar van 2022: Peter Lina. - Lineke Begeman

De waarde van inspectie bij vleermuisonderzoek. - Peter Twisk, Cynthia Hardeman, Wim van den Heuvel,
Martijn Stevens en Sicco Jansen

Onderzoek naar vleermuismigratieroutes door Europa - oproep voor opnames van stationaire automatische detectoren. - Charlotte Roemer

Sociale geluiden van tweekleurige vleermuis opgenomen vanuit windturbines. - Martijn Boonman & Suzanne Halters

De Lutra Special over 40 jaar onderzoek aan overwinterende vleermuizen. - Redactie Lutra Special: Jan Piet Bekker, Maurice La Haye, Kees Mostert, Eric Thomassen, Ben Verboom, Hans Weinreich

Ondiep water voor meervleermuismoeders. - Anne-Jifke Haarsma en Carolien van der Graaf

Oproep: Wie wil er helpen met het maken van Vleermuisbordjes?! - Carlo Wijnen

Adressen Vleermuiswergroepen in Nederland

Colofon