Nieuws archief

Aantal rabiësdoden aanzienlijk lager dan gedacht

 

Er zijn van die getallen die iedereen hanteert, maar waarvan niemand weet waar ze vandaan komen. Zo publiceert de WHO al sinds jaar en dag dat wereldwijd circa 55.000 mensen overlijden aan rabiës. De meeste slachtoffers vallen in India, namelijk 35.000, bijna allemaal na een beet van een zwerfhond. En dat tikt aan. Nu verklaarde de Indiase minister van gezondheid onlangs in het Indiase parlement dat in 2011 223 mensen zijn overleden aan rabiës. Nu kunnen we ons voorstellen dat de statistieken in een land als India misschien niet de kwaliteit hebben die we in Europa gewend zijn, maar dit verschil is wel uitzonderlijk groot.

 

En dus ging journaliste Merritt Clifton op onderzoek uit. Het getal van 35.000 blijkt zeker al sinds 1976 op te duiken in de Indiase massamedia, maar het blijft onduidelijk waar het ooit vandaan is gekomen. In 2002 verscheen een officiële overheidspublicatie waarin een jaarlijks aantal doden van 20.000 werd genoemd, zijnde een gemiddelde over de periode 1992 - 2002. Hiervan zou het in 17.000 gevallen zeker om rabiës gaan en in 3.000 gevallen mogelijk om rabiës. Diverse hoge Indiase functionarissen zouden geprobeerd hebben om het hoge sterftecijfer naar beneden bij te stellen, maar zouden daarbij o.m. zijn gedwarsboomd door de farmaceutische industrie die er op uit was om zoveel mogelijk post-expositievaccins te slijten. Merritt Clifton beweert al sinds 1997 in haar tijdschrift dat veel ziekten met rabiësachtige symptomen en een fatale afloop veroorzaakt zijn door muggen en teken met een in India algemene, maar wereldwijd niet herkende ziekte. Op een conferentie in 2011 in India heeft een aantal deskundigen over het onderwerp gediscussieerd en zij kwamen daarbij op basis van statistische gegevens van ziekenhuizen tot een aantal doden tussen de 2.000 en 3.000.

 

In juni van dit jaar heeft Merritt Clifton maar liefst 535 persartikelen bestudeerd die over aanvallen van honden gingen. Na de analyse van alle in deze artikelen genoemde getallen komt zij uit op een jaarlijks aantal doden van 415. Merritt ontdekte verder dat het Indiase ministerie van gezondheid al sinds 2005 veel lagere cijfers publiceert dan de eerder genoemde 20.000, variërend van 162 (in 2010) tot 361 (in 2006). Kennelijk heeft niemand ooit deze cijfers opgemerkt, totdat de Indiase minister het aantal van 223 min of meer terloops noemde in het Indiase parlement.

In India is rabiës niet een aangifteplichtige ziekte, dus het aantal doden zou hoger kunnen liggen dan 223. Maar het tot nu toe gehanteerde aantal van 35.000 lijkt in elk geval schromelijk overdreven.

 

Bron: ProMED-mail

Hans Hartvelt