windmolenDe Zoogdiervereniging (ZV) waarschuwt voor de effecten die windmolens kunnen hebben op vleermuizen. Er zijn ondertussen de nodige bewijzen dat windmolens slachtoffers maken onder deze beschermde en nuttige dieren. Meer onderzoek kan duidelijk maken welke maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen te minimaliseren. 

De Zoogdiervereniging VZZ heeft een brief gestuurd aan minister Cramer van VROM. Daarin waarschuwt zij voor de gevolgen van windmolenparken voor vleermuizen. Er zijn al langer vermoedens dat windmolens slachtoffers maken onder de vleermuizen. Recente gegevens uit Duitse, Zweedse, Franse en Amerikaanse onderzoeken maken van deze vermoedens duidelijke bewijzen.

De Duitse ervaringen geven ook een oplossingrichting. Deze kan bijvoorbeeld gezocht worden in de locatiekeuze. Geen windmolens bij bosranden bijvoorbeeld, omdat daar veel vleermuizen vliegen. Ook  het tijdelijk stilleggen in bepaalde perioden van het jaar (bijvoorbeeld tijdens de vleermuistrek in voor- en najaar), uren van de dag en met bepaalde windsnelheden biedt mogelijkheden om het aantal slachtoffers onder de vleermuizen te beperken. Onder een bepaalde windkracht lijken ze beter in staat de wieken te ontwijken, terwijl ze boven bepaalde windsnelheden niet uitvliegen. Trekkende vleermuizen vliegen overigens ook bij hoge windsnelheden.

Om het effect van windmolens op de Nederlandse vleermuispopulaties te achterhalen, is nader onderzoek in praktijksituaties nodig. Daarbij moet bijvoorbeeld uitgezocht worden hoeveel slachtoffers er vallen en op welke locaties dat gebeurt. Maar ook of de molens de trekroutes voor vleermuizen beïnvloeden. Vleermuizen trekken in voor- en najaar langs de kust en hier zijn juist grote windmolenparken gepland.

Hoe het komt dat de vleermuizen de molens niet kunnen ontwijken, is nog een onderwerp van onderzoek. Kennelijk werkt hun ingebouwde radar waar ze op vliegen niet goed voor de snel bewegende wieken.

Alle Nederlandse vleermuizen zijn beschermd, zowel via nationale wetgeving als de Europese Habitatrichtlijn. Het zijn uiterst nuttige beestjes die veel insecten eten.

 

Meer informatie:

  • Lees de brief aan de minister als PDF op: www.vzz.nl/publicaties/downloads/
  • Infrarood beelden van vleermuis geslagen door windmolenwieken (VS):www.youtube.com/watch?v=VsTg6PK3CTE