Nieuws archief

Reactie ANP-Persbericht

Door: Landschapsbeheer Gelderland De afgelopen dagen zijn in landelijke en regionale media berichten verschenen over de cursus die Landschapsbeheer Gelderland gaat organiseren. Dit naar aanleiding van een persbericht van het ANP dat is gebaseerd op twee persberichten van Landschapsbeheer Gelderland over dit onderwerp. Het is goed dat overal positieve berichten over dit onderwerp worden geplaatst in kranten. Maar een aantal dingen klopt helaas niet. In deze reactie wil Landschapsbeheer Gelderland deze dingen graag rechtzetten, omdat wij nu veel vragen krijgen uit het hele land en we veel mensen moeten teleurstellen, doorverwijzen of moeten uitleggen hoe het dan wel zit. Geen cursus voor mensen met vleermuizen of steenmarters in huis In de eerste plaats gaat de cursus die Landschapsbeheer Gelderland organiseert niet over steenmarters. Op de website vleermuis.net zult u ook geen informatie vinden over steenmarters in uw huis. Een website over steenmarters is er niet maar onder meer op www.vzz.nl en www.landschapsbeheergelderland.nl kunt u wel enige informatie vinden over steenmarters in huis. In de tweede plaats is de cursus niet bedoeld voor mensen die vleermuizen (of steenmarters) in huis hebben. De cursus wordt georganiseerd voor vrijwilligers die klachten van mensen over vleermuizen in huis gaan afhandelen. Ons persbericht over de cursus vindt u hier. De cursus leert niet hoe steenmarters te verdrijven De cursus leert hoe tot een mens- èn diervriendelijke oplossing te komen als vleermuizen in huis problemen geven. Vaak is goede voorlichting voldoende. Diervriendelijke wering is bij vleermuizen zelden nodig en gebeurt alleen in het aller-uiterste geval, als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Steenmarters geven wat vaker overlast, maar ook hier geldt hetzelfde: diervriendelijke wering alleen in het aller-uiterste geval. Diervriendelijke wering is een zaak van deskundigen en kunt u niet zelf zonder de problemen te verergeren! Er is bovendien een ontheffing voor nodig van de Flora en Faunawet, die de gemeente voor u regelt. De meeste klachten zijn echter te verhelpen zonder wering. U kunt zich niet meer opgeven voor de cursus De cursus draait al en alleen voor vrijwilligers uit de Veluwe en de Geldersche Vallei en u kunt zich dan ook niet meer opgeven. Vleermuizen of steenmarters in huis melden: bij wie? Overlast? Als u vleermuizen of steenmarters in huis denkt te hebben en u heeft overlast dan kunt u dit melden bij uw gemeente, zoals correct is vermeld in veel berichten. Uw gemeente geeft u dan een advies hoe met de dieren om te gaan, of hoort dit te doen. De praktijk leert echter dat niet alle gemeenten al een meldpunt hebben. Op vleermuis.net vindt u informatie over wat te doen als u vleermuizen in huis heeft. Geen overlast? Mocht u deze dieren in huis hebben zonder overlast en op zoek zijn naar meer informatie, kijk dan op www.vleermuis.net (info vleermuizen) en www.vzz.nl (info zoogdieren waaronder (steen)marters) Vaststellen van de aanwezigheid van vleermuizen of steenmarters in huis In de berichtgeving is de informatie hierover helaas door elkaar gezet. In het oorspronkelijke persbericht van Landschapsbeheer Gelderland kunt u hier iets meer over lezen.