Nieuws archief

RECORDAANTAL ROSSE VLEERMUIZEN GETELD IN ÉÉN BOOM

Nabij ingang Duin en Kruidberg is afgelopen zondag in een beukenboom een record aantal Rosse vleermuizen geteld. Bij een telling vlogen in de schemering 157 vleermuizen uit! Zo'n grote groep Rosse vleermuizen in één boom is in heel Nederland nog niet eerder gevonden.* Natuurkenner Rob Effern zag op 10 mei ruim 50 vleermuizen uit vliegen. Afgelopen weekend hebben vleermuisdeskundige René Kriek en een boswachter van Natuurmonumenten, Jowien van der Vegte, tweemaal de uitvliegende vleermuizen geteld. De eerste keer werden er 136 geteld, en zondagavond zelfs 157 dieren. Bijzonder was ook, dat de boomholte gedeeld lijkt te worden met een Groene specht. Deze ging de holte in waar de vleermuizen uit kwamen. Groene spechten eten mieren, die ze met hun tong uit mierennesten halen. Ook werd er vlakbij de vleermuisboom een bosuil gezien, die probeerde uitvliegende vleermuizen te pakken. De Rosse vleermuis is geen onbekende in de regio Zuid-Kennemerland. Van landgoed Schapenduinen en Elswout zijn kolonies bekend. Er zijn echter de laatste jaren geen kolonies of grote verblijfplaatsen meer gevonden in Duin en Kruidberg. De Rosse vleermuis woont zomer en winter in boomholtes en is daardoor niet altijd makkelijk te tellen. Het is een van de grootste vleermuizen van Nederland: de spanwijdte is 30 tot 40cm. De dieren jagen boven weilanden, akkers en moerassen en eten kevers, muggen, nachtvlinders en vliegen. Deze vangen ze tijdens de vlucht. In mei krijgen vleermuizen jongen. Meestal één, maar Rosse vleermuizen krijgen soms twee jongen. In die periode verhuizen ze ook regelmatig. Het wordt krapper en vuiler in de boomholte, waardoor de dieren op zoek gaan naar andere plekken in de buurt. Rosse vleermuizen komen in heel Nederland voor. Op plekken met overgangsgebieden tussen oude loofbossen en waterrijke omgeving zijn de grootste aantallen te vinden. Deze vleermuizen vliegen van verblijfplaats naar foerageergebied makkelijk 10 kilometer. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich via www.npzk.nl opgeven voor vleermuisexcursies.