Nieuws archief

Zoeken naar vleermuisslachtoffers onder windmolens.

Windmolens in jachtgebieden en op vliegroutes of migratieroutes van vleermuizen kunnen veel vleermuizen doden Windenergie is schone energie, maar er zijn kantekeningen te plaatsen. Er vallen bijvoorbeeld vleermuisslachtoffers bij windmolens en dat met name in de herfst in de trekperiode. Slachtoffers zijn vooral uit het buitenland bekend, maar nog niet of nauwelijks uit Nederland. Vandaar de volgende oproep: Wie wil er in september in de vroege ochtend, direct na zonsopkomst, eens gaan zoeken naar mogelijke vleermuisslachtoffers onder windmolens? We willen graag kunnen aantonen dat er niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland slachtoffers vallen, want dan worden onze argumenten om bij de aanleg van windmolens of windmolenparken serieus naar de effecten op vleermuizen te kijken alleen maar sterker. De Flora en faunawet verbiedt het doden van vleermuizen. Als je iets doet wat welliswaar niet gedaan wordt met de opzet vleermuizen te doden - zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een windpark - maar waarvan je weet dat dat wel het gevolg van je handelen kan zijn, dan geldt dat als voorwaardelijke opzet en is dat in strijd met de F&Fwet. Daar waar dicht bij of zelfs in/boven bos windmolens verrijzen zijn er natuurlijk ook effecten op leefgebied zoals, jachtgebied, verblijfplaats en vliegroute. In de bijgevoegde korte handleiding zijn aanwijzingen gegeven voor enige structurering in het zoeken en vooral de documentatie. Ik hoop dat velen op zijn minst eens een ochtend op pad gaan, en liefst een paar keer vaker. Ik hoor natuurlijk graag of het zoeken resultaat had. En vergeet niet foto's te maken van eventueel dood gevonden vleermuizen. Deze actie moet worden gezien als een eerste steekproef van vooral kwalitatieve aard. Bij goede resultaten en meer ervaring met hoe je wel en niet moet zoeken, zullen we zeker proberen een meer systematisch en ook kwantitatief onderzoek op te zetten. Bedankt vast voor de moeite!! Herman Limpens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.