Nieuws archief

Meervleermuizen in Groningen

Meervleermuizen jagen in de hele provincie Groningen tot in de stad, maar kraamkolonies vinden we nauwelijks. Meedhuizen had tot 2000 een kolonie en in Groningen in een nieuwbouwwijk zit nog een niet gevonden kolonie. In Appingedam zit sinds 1995 een vaste kraamkolonie. 's Winters is in de afgelopen 10 jaar op vier plekken eenmalig een meervleermuis gevonden. Op één na waren alle lokaties vlak bij de kust. De kolonie in Appingedam is dus erg belangrijk voor Groningen. Appingedam ligt vlak aan zee en wordt klein Venetië genoemd. Het huis staat naast een kerkhof en daarachter is water. Bovendien ligt het Damsterdiep op geringe afstand. De eigenares van het huizes moest wel even wennen aan de dieren. In juni 1995 zijn uitvliegende vleermuizen gehoord, maar het tellen was erg moeilijk. Op 23 juni 1999 belde de eigenares van het huis voor een jonge vleermuis die bij haar op het terras lag. Het was een jonge meervleermuis! Na een paar maal in juni, de laatste twee keer met Stichting BAT, tot middernacht naast het huis te hebben gestaan, kregen we de indruk dat de dieren voornamelijk aan de terraskant uitvlogen. In april heb ik het huis bezocht en mest op haar daklijst gevonden. De eigenares vertelde me dat de dieren al op 10 april terug waren! Vervolgens heb ik met haar afgesproken vanaf het terras te tellen en haar in te lichten over hoeveel dieren het gaat. Op donderdag 24 april 2003 telde ik 82 uitvliegende vleermuizen. De dieren die in de kolonie bleven reageerden met luid roepen op een dwergvleermuis die voor de invliegplek jaagde. De eigenares liep om het huis, maar ontdekte verder geen uitvliegplekken. De bedoeling is dat deze kolonie elke 14 dagen geteld wordt om zo eventuele fluctuaties in aantallen waar te nemen. Indien er weinig verschil in aantal is met de tellingen in juni, is het voor deze kolonie ook mogelijk in eind april te tellen. Mogelijk geldt dit ook voor de andere 37 kraamkolonies. Drs. M.E. van Oosten