Nieuws archief

Resultaten Landelijke Telavond Meervleermuizen 2002

Ook in 2002 zijn er weer op grote schaal meervleermuiskolonies geteld. In totaal is op 45 lokaties gekeken naar meervleermuizen, in 36 gevallen werden er ook daadwerkelijk meervleermuizen waargenomen. In totaal zijn er 3529 meervleermuizen geteld. In 2001 werden 3198 meervleermuizen geteld. Deze aantallen laten zich echter moeilijk vergelijken omdat er kolonies zijn geteld die pas in 2002 ontdekt zijn, er kolonies niet zijn geteld die in 2001 wel zijn geteld en er waarschijnlijk nog niet ontdekte kolonies zijn. De Landelijke Telavond Meervleermuizen wordt gecoördineerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN/VZZ) en wordt veelal uitgevoerd door vleermuiswerkers. Voor andere huisbewonende soorten vleermuizen wordt jaarlijks de Landelijke Vleermuis Telavond georganiseerd waarbij vooral huistellers (bewoners van de huizen waar ook de vleermuizen wonen) zelf tellen.