Nieuws archief

Tweekleurige en bosvleermuis in Limburg

In 1999 heeft de stichting IKL een gemeentelijk netwerk van vleermuiswerkers voor afhandeling van klachten en meldingen over vleermuizen in Limburg ingesteld (zie ook elders in het nieuwsoverzicht). Bij iedere gemeente in Limburg kunnen burgers met vragen over vleermuizen in huis terecht voor advies en ondersteuning bij eventuele overlast. Het aantal meldingen neemt nog ieder jaar toe (150 meldingen in 2001), en daaronder blijken ieder jaar wel weer een aantal bijzondere vondsten te zitten. Naast een drietal meldingen van solitaire ingekorven vleermuizen in 2001, waaronder een tamelijk noordelijke in Meijel in het Noordelijk Peelgebied, is vorig jaar de eerste bevestigde waarneming van een tweekleurige vleermuis voor Limburg gedaan in Heerlen. Een medewerker van de bewakingsdienst trof het dier (een vrouwtje) op 20 december 2001 aan op de 13de verdieping van het kantoorgebouw van het ABP in het centrum van Heerlen, alwaar het dier het alarmsysteem in werking had gesteld. Na verzorging door het vleermuisasiel in Roermond is het dier in april 2002 weer in vrijheid gesteld. Al eerder, in oktober 1985, werd voor Limburg melding gemaakt van de eerste vondst van een tweekleurige vleermuis. Ook dit exemplaar was afkomstig van het centrum van Heerlen. De determinatie werd echter in twijfel getrokken, omdat er geen foto’s van het dier zijn gemaakt. De tweekleurige vleermuis van het ABP-gebouw in Heerlen (L.), 20 december 2001 / © Benny Odeur De tweekleurige vleermuis van het ABP-gebouw in Heerlen (L.), 20 december 2001 (foto Benny Odeur) Bij de eerste meldingen van het netwerk in 2002 zat ook nu alweer een bijzondere vondst en meteen ook een nieuwe soort voor het netwerk. Op 13 mei jongstleden troffen medewerkers bij werkzaamheden aan het gebouw van een industrieterrein (Rockwool) in Herkenbosch langs de Keulsebaan een vrouwtje bosvleermuis (rechteronderarm 44,50 mm) aan in een van de kantoorruimtes. Het dier is nog diezelfde avond in vrijheid gesteld na een kortstondige verzorging door het vleermuisasiel in Roermond. Waarnemingen van de bosvleermuis in Nederland zijn zeldzaam. In Limburg zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw twee kraamkolonies gevonden, maar bij gericht onderzoek eind jaren negentig werden deze groepen niet meer terug gevonden. Bij kastencontroles in het Rimburgerbos bij Landgraaf worden nog jaarlijks solitaire bosvleermuizen aangetroffen en ook een keer (augustus 1998) een paargezelschap. De soort plant zich daarmee waarschijnlijk toch nog voort in Nederland. De vondst bij Herkenbosch is de eerste bevestigde waarneming van de soort voor Midden-Limburg. Dat de soort meer in Nederland voorkomt dan totnogtoe op grond van enkele waarnemingen van foeragerende dieren met de batdetector in de jaren negentig blijkt, wordt ook weer met deze vondst bevestigd.