In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. Dat kan je zelf ontdekken op 6 en 7 mei tijdens de Nationale Vleermuistuintelling.

 

Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Hiermee wil de Zoogdiervereniging de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en daarover zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Waar zien deelnemers aan de tuintelling vleermuizen in hun tuin vliegen en welke soorten kunnen dat zijn? En waar zien deelnemers helemaal geen vleermuizen? Met genoeg tellingen kunnen we bijvoorbeeld een indicatie krijgen of er een verschil is in tuinen in stadskernen, buitenwijken en dorpen


Wat moet je doen?

Om mee te doe hoef je eigenlijk maar één ding te doen: vanaf zonsondergang in de tuin gaan zitten en tot het donker is kijken of je in of boven je tuin vliegende vleermuizen ziet.

 Voor meer informatie over het waarnemen van vleermuizen en het doorgeven van je waarnemingen, zie https://www.tuintelling.nl/evenementen