LISSE - Ook komend voorjaar kunnen de Keukenhofbezoekers nog genieten van de dik 180 jaar oude beukenlaan aan de westkant van de bloementuin. De kap van de ruim veertig woudreuzen, die eigenlijk voor deze zomer op de rol stond, wordt met minimaal een jaar uitgesteld. De reden: omdat er vleermuizen in de bomen huizen, geeft het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nog geen toestemming. 

In Keukenhof leven verschillende vleermuissoorten, onder andere grootoor-, water-, gewone en roze vleermuizen. Een aantal van die beestjes nestelen in de beuken. In oude spechtengaten of in holtes in het hout die zijn ontstaan door rotting, bijvoorbeeld bij afgebroken takken. Vanwege de aanwezigheid van de soms zeldzame zoogdiertjes moet Keukenhof daarom een ontheffing aanvragen op de Flora en Faunawet voordat er mag worden gekapt.

 

Bron: Leidsch dagblad,  Gepubliceerd op 06 juni 11.