Nieuws archief

Nieuwe inventarisatieatlas flora- en fauna-onderzoek voor vrijwilligers

Dhr. J. Schraven, voorzitter VNO-NCW (links), ontvangt het eerste exemplaar van de inventarisatieatlas uit handen van dhr. E.A.J. Wanders, directeur Vogelbescherming NederlandOp 4 juni is in Kasteel Groeneveld te Baarn het eerste exemplaar van de nieuwe topografische inventarisatieatlas overhandigd aan de heer J. Schraven, voorzitter VNO-NCW. Deze atlas is een belangrijk hulpmiddel voor 13.000 vrijwilligers in Nederland die hem als cadeau zullen ontvangen voor hun belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de flora en fauna in Nederland. De inventarisatieatlas is gerealiseerd dankzij samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland, de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) en Staatsbosbeheer en met financiële ondersteuning door het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met behulp van deze atlas kunnen vrijwilligers zich oriënteren bij hun veldonderzoek en de juiste plaats van hun waarnemingen vastleggen. De gegevens die zij verzamelen worden opgeslagen in databanken en ter beschikking gesteld ten behoeve van natuurbeheer, natuurbeleid en wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens vormen voor overheid, bedrijven en natuurbeschermingsorganisaties een van de belangrijkste informatiebronnen over de toestand van de natuur. Actuele, gedetailleerde kennis over het voorkomen van bedreigde planten en diersoorten is van groot belang om hun leefgebieden veilig te stellen. Naast VNO-NCW onderschrijven het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds het grote belang van deze gegevens. "De rol van vrijwilligers bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Nederland is cruciaal", zo oordeelt Nelly Zuidam, projectadviseur natuur en milieu van het VSBfonds. "Met een nieuwe inventarisatieatlas kunnen vrijwilligers hun werk zo goed mogelijk doen. Bovendien willen de betrokken organisaties, met het gratis aanbieden van de atlas de vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en hen stimuleren om het werk met hetzelfde enthousiasme voort te zetten". Deze nieuwe topografische inventarisatieatlas vervangt de oude uit 1981, een initiatief van Staatsbosbeheer, die al enige jaren is uitverkocht. De atlas is nu in kleur, bevat actuele kaarten met een schaal van 1:69.000 en is makkelijker in gebruik dankzij een duidelijke vermelding van kilometerblokken, Amersfoortcoördinaten en plaatsnaamregister. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: VOFF, mw. Adrienne Lemaire, Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen, tel. 024-3652353, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vogelbescherming Nederland, dhr. Hans Peeters, Postbus 925, 3700 AX Zeist, tel. 030-6986123 of 06-53719614, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aanvullende informatie: De VOFF, Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, is een samenwerkingsverband van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, kortweg PGO's. Het betreft FLORON, NMV, BLWG, VZZ, SOVON, RAVON, ANEMOON, EIS-NL, NEV, Loopkeverstichting, TINEA, De Vlinderstichting en KNNV. Het gebruik van de afkorting PGO, in de afgelopen jaren ingeburgerd bij vrijwilligers, beheer en beleid, geeft aan dat deze organisaties de onderlinge overeenkomsten willen benadrukken. Zij zien daarin een basis voor samenwerking. Die samenwerking krijgt gestalte in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna die door de PGO's in 1996 is opgericht. PGO's zijn vrijwilligersorganisaties die gegevens verzamelen en beheren over de verspreiding van flora en fauna in Nederland, expertise bundelen op het gebied van soorten, deze expertise aan derden beschikbaar stellen, actief zijn in voorlichting en in natuureducatie. De organisaties stellen deze activiteiten in dienst van natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met andere organisaties op het gebied van taxonomie, biogeografie, analyse en inventarisatie hebben de PGO's zeer omvangrijke databestanden met belangrijke historische en actuele gegevens opgebouwd en dit proces is nog steeds gaande. Alle bestaande Rode Lijsten in Nederland zijn tot stand gekomen op basis van de bestanden van de PGO's, en in nauwe samenwerking tussen PGO's en LNV. De PGO's vervullen een centrale rol in de nationale kennisinfrastructuur met betrekking tot het verkrijgen van inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van flora en fauna in Nederland. Met de voortschrijdende vermindering van het aantal medewerkers van universiteiten en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met taxonomie, autecologie en populatiebiologie, zijn de PGO's in toenemende mate de bolwerken van deskundigheid op het gebied van hun soortgroepen. De 13 PGO's in Nederland bundelen met elkaar ongeveer 15.000 vrijwilligers in een robuuste kennisinfrastructuur. De PGO's kennen elk een eigen bestuur, een bureau en (veelal) een decentrale organisatie van districtscoördinatoren. Bij elkaar opgeteld zijn ongeveer 100 mensen full-time actief binnen de bureaus en zijn zo'n 400 vrijwilligers actief bij de coördinatie van de decentrale activiteiten. Financiële ondersteuning van de inventarisatieatlas sluit goed aan op het beleid dat het VSBfonds op het gebied van natuur en milieu voert. Nelly Zuidam zegt hierover: "Natuurbehoud begint met het verzamelen van kennis. Met die kennis kunnen we de natuurlijke leefomgeving in Nederland beter begrijpen en realiseren we ons beter hoe kwetsbaar de natuur is." Naast projecten uit de natuur en milieusector steunt het VSBfonds jaarlijks vele honderden initiatieven op het gebied van zorg en welzijn, kunst en cultuur en sport en vrije tijd. In 2002 werd in totaal € 37 miljoen geschonken aan de Nederlandse maatschappij.