Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging is in 1952 opgericht als een platform voor iedereen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die mensen bijeenbrengt die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. De Zoogdiervereniging richt zich in eerste instantie op Nederland, maar opereert regelmatig ook internationaal.

De Zoogdiervereniging is een vereniging. De verantwoordelijkheden en activiteiten zijn verdeeld over de Algemenen ledenvergadering, het bestuur en het bureau. De uitvoerende werkzaamheden worden zowel door vrijwilligers, leden als door werknemers van het bureau (Steunstichting VZZ) uitgevoerd.

Algemene ledenvergadering: De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Zoogdiervereniging. Zij bepaalt het beleid en controleert vervolgens de uitvoering daarvan door bestuur en bureau. Het beleid voor de komende jaren is vastgelegd in de onderstaande meerjarenprogramma's.

Bestuur: Het bestuur heeft de algemene leiding over de vereniging en vertegenwoordigt die zonodig. Sinds 2005 is het bureau van de vereniging ondergebracht in een stichting met een eigen bestuur. Leden van het stichtingsbestuur moeten ook lid zijn van het verenigingsbestuur. Net als de andere geledingen van de vereniging, zoals werkgroepen en redacties, geeft het bureau uitvoering aan het beleid van de vereniging zoals verwoord in het meerjarenprogramma. Het stichtingsbestuur, i.c. het bureau, dient hiertoe jaarlijks een begroting en werkplan aan het bestuur van de vereniging ter goedkeuring voor te leggen. Hetzelfde geldt voor het financieel jaarverslag van de stichting.

Samenstelling verenigingsbestuur

Hans van Dord

Voorzitter

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toon Zwetsloot

Penningmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jan Buys

Secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
John Melis

Bestuurslid Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Margje Voeten Bestuurslid
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hugh Jansman

Bestuurslid Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Albert van Zadelhoff

Bestuurslid

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.