Vleermuiswerkgroep Defensieterreinen

VWG-DEF

De Vleermuiswerkgroep Defensieterreinen is opgericht in 1999. Doel van de werkgroep is het verbeteren van vleermuisbescherming en vleermuisonderzoek op defensieterreinen. Aanleiding voor de oprichting van de werkgroep was de constatering dat de terreinen die in eigendom en/of in beheer zijn bij het Ministerie van Defensie een aanzienlijke betekenis hebben voor vleermuizen in Nederland. Deze terreinen omvatten kleinschalig bebouwde terreinen in het groene landschap, bossen en heides die in de zomer een intensief jachtgebied vormen voor vleermuizen. Ongeveer 20% van alle tijdens de wintertellingen in Nederland aangetroffen vleermuizen worden aangetroffen op deze defensierreinen. Daar zijn in totaal ruim 300 kleinere tot grotere ondergrondse gebouwtjes aanwezig, zonder of slechts met een minimaal militair gebruik, die geschikt blijken als winterverblijf voor vleermuizen. Het gaat hier vooral om oude bunkers, oude (blus-)waterkelders, gangenstelsels en, vooral op vliegvelden, om personeelsschuilplaatsen.
In de laatste tientallen jaren is veel historisch militair erfgoed, zoals forten en andere verdedigingswerken overgedragen aan nieuwe eigenaren, zoals het Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale landschappen, en andere terreinbeheerders.

 

Samenstelling van de werkgroep

Aan de werkgroep nemen vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties deel:

  • Uit Bedrijfsgroep Vastgoed van het Commando DienstenCentra, het vastgoedbedrijf en ingenieursbureau van het Ministerie van Defensie;

  • Vogelwachten van diverse militaire vliegvelden;

  • De natuurmonitoringsgroep van Defensie;

  • De netwerkbeheerder van de Zoogdiervereniging;

  • Adviseur Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; en

  • Enkele natuurminnende gepensioneerde defensieambtanaren.

 

Het totaal aantal leden bedraagt circa 12.

 

Activiteiten

De belangrijkste taak van de werkgroep is het coördineren van onderzoek en beschermingsmaatregelen op defensieterreinen. Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers van provinciale vleermuiswerkgroepen. Beschermingsmaatregelen worden door de VWG-DEF zelf uitgevoerd, of anders in haar opdracht.
Jaarlijks worden activiteiten op het gebied van vleermuisbescherming en vleermuisonderzoek verricht op de in onderstaande lijst opgenomen defensieterreinen.  
• Vliegbasis Leeuwarden
• Opslaglocaties Oude Molen en Veenhuizen (Drenthe)
• Oefenterrein de Haar ten zuiden van Assen
• Korporaal van Oudheusdenkazerne te Hilversum
• Waalsdorp, Uijlenbosch te Den Haag
• Maaldrift te Wassenaar
• Vliegbasis Deelen e.o.
• Willem III kazerne te Apeldoorn
• NORA, Radio Noordwijk
• Schietkamp Oldebroek, ’t Harde
• Nieuw Milligen
• Frederikkazerne te Den Haag
• ISK Harskamp nabij Harskamp / Otterlo
• Oefenterrein Wilp op de Veluwe
• Oefenterrein Stroe op de Veluwe
• Vliegbasis Woensdrecht
• Vliegbasis Gilze-Rijen
• Fort Crevecoeur ten noorden van Den Bosch
• Delen van de voormalige Vliegbasis Soesterberg (Soest en Zeist)
• Kamp Wallard Sacré Huis ter Heide, Zeist
• DuMoulinkazerne Soesterberg
• Vliegbasis Eindhoven
• Kromhoutkazerne te Utrecht
• GGW de Peel op de grens van Brabant en Limburg
• Vlasakkers te Soesterberg
• Bernardkazerne Amersfoort
• Oefenterrein de Stompert, Soestduinen
• Oefenterrein Leusderheide in Amersfoort
• Kamp Soesterberg te Soesterberg
• Munitiecomplex Alphen te Alphen
• Vliegbasis Volkel
• Kamp de Kiek te Riel
• RVS-kazerne te Oirschot
• Oefenterrein Vughtse Heide


Met enige regelmaat wordt een verslag opgesteld waarin verslag wordt gedaan van inventarisaties, beschermingsactiviteiten en daarbij aangetroffen vleermuizen. Tevens wordt beschreven welke andere diersoorten worden aangetroffen in de ongeveer ondergrondse objecten die in de winter op het voorkomen van vleermuizen worden geïnspecteerd.  

 

Voor de periode 1951-2011 is in januari 2012 een rapport verschenen: "60 jaar vleermuisonderzoek en -bescherming op defensieterreinen" Het rapport kunt u hier downloaden.

 

Meer informatie

Voor vragen over vleermuizen op defensieterreinen kunt u terecht bij regionaal werkende werkgroepsleden indien u hen bij naam en adres kent, of anders bij:
Fons Bongers
Dienst Vastgoed Defensie
Postbus 90.004
3509 AA Utrecht

 

Bijgewerkt tot en met 09-02-2012