Batlife Europe

BatLife Europe is een internationale NGO (non-governmental organisation) die een samenwerkingsverband vormt voor organisaties uit verschillende landen die zich inzetten voor de bescherming van vleermuizen en hun habitats. Zij geeft allerlei advies over hoe vleermuizen het best beschermd kunnen worden en geeft advies aan de Europese regering om vleermuizen te beschermen.
De website van BatLife Europe is hier te vinden.