Ik heb een vleermuis gezien

Ik heb vleermuizen gezien

Heeft u ze ook zien vliegen?

Hier kunt u melding maken van een waarneming van vleermuizen. Dit is nuttig omdat we zo meer kennis kunnen verzamelen over de verblijfplaatsen van vleermuizen en ze zo kunnen beschermen. Eventueel kan er een lokale vleermuisdeskundige bij u langskomen om te bepalen om welke soort het gaat.