Hoe reageren vleermuizen op omgevingslawaai?

 

Er is nog niet veel over dit onderwerp bekend. Onderzooek over dit onderwerp is vaak nog vaak experimenteel en zeer pril in opzet.

We onderscheiden:

- lawaai door schieten: niet continu, luchtdruk verplaatsing vrij lokaal, mogelijk dat hier een evenwicht kan ontstaan.

- festival (vrijwl altijd in combinatie met licht en beweging van bezoekers): nabij vaste verblijven zeer waarschijnlijk verstorend.

 

meer lezen:

pdf Vleermuizen en geluid J Exp Biol 2014 Luo 1072 8 (725 KB)

pdf Edepotlink t4b30cad7 001 alterra geluid en licht dieren natura2000 (575 KB)

pdf Noise bats gareth jones vleermuizen geluid (214 KB)

pdf Randeffecten snelwegen vleermuizen geluid licht (747 KB)